Nedan visas några av de evenemang som Stormfrun har deltagit vid.